Stefánsdóttir A, Garland A, Gustafson P, Schultz

PRISS Samarbete för säkrare protesoperationer

Ortopediskt Magasin. 2013, 4:34-36.

Den 21a november höll PRISS sitt slutsyrnposiurn inför 220 entu-
siastiska àhörare. Av de 72 enheter som reviderats, d.v.s. landets
samtliga enheter som bedriver höft- och knäproteskirurgi, var 65
representerade. Med fanns också representanter från bland armat
Trondheim och Chalmers. Ett omfattande tvärprofessíonellt arbete
med patientsäkerhetsförtecken har gått i mål.
Svenska knäprotesregistret | Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund, 221 85 Lund.
Telefon: 046 - 17 13 45, E-mail: knee@med.lu.se