Lidgren L:

Low virulent bacteria in joint implant infection.

Zentralblatt für Bakteriologie, Suppl 27: 363-7, 1994.
Svenska knäprotesregistret | Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund, 221 85 Lund.
Telefon: 046 - 17 13 45, E-mail: knee@med.lu.se