Stefánsdottir A, Andersson AE, Karlsson IH, Staaf A, Stenmark S, Tammelin A.

Erfarenheter av PRISS-projektet: Infektionsförebyggande arbete kan aldrig avslutas

Läkartidningen. 2014;111:CZIS.
Läkartidningen.se/Opinion/Debatt/2014/08

Svenska knäprotesregistret | Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund, 221 85 Lund.
Telefon: 046 - 17 13 45, E-mail: knee@med.lu.se