Ahlberg I, Bremander A, W-Dahl A, Ringertz, B, Jacobson H, Bagge J, Carlsson KS, Lidgren, L, Persson U.

Kostnader för rörelseorganens sjukdomar i Sverige år 2012

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi. 2014:4, ISSN 1651-7598

Svenska knäprotesregistret | Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund, 221 85 Lund.
Telefon: 046 - 17 13 45, E-mail: knee@med.lu.se