Kontaktläkarmöte på Arlanda 2018

Vi påminner om det årliga kontaktläkarmötet på Arlanda Sky City fredagen den 9 november. 

 

Svenska knäprotesregistret | Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund, 221 85 Lund.
Telefon: 046 - 17 13 45, E-mail: knee@med.lu.se