Knäprotesregistret fyller 40 !!!

I oktober 1975 bildades knäprotesregistret och blev därmed det första nationella artroplastik registret.

Vi firar därför 40 års jubileum i år vilket kan anas av den fina tårtan.

Svenska knäprotesregistret | Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund, 221 85 Lund.
Telefon: 046 - 17 13 45, E-mail: knee@med.lu.se