Abduldemir Ali disputerar

Avhandlingens titel: Pain, Function, and Dissatisfaction after Total knee Arthroplasty (4MB).

Huvudhandledare: Docent Martin Sundberg

Fakultetsopponent: Professor Per Wretenberg, Stockholm

Tid: 2016-11-25 Kl 09:00
Plats:Föreläsningssal 1, Centralblocket, Getingevägen 4, Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Läs mera: http://www.med.lu.se/klinvetlund/om_institutionen/nyhetsarkiv/

Svenska knäprotesregistret | Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund, 221 85 Lund.
Telefon: 046 - 17 13 45, E-mail: knee@med.lu.se