Formulär

Under respektive länk finns det formulär kliniken använder för inrapportering.

Knäprotesregistret

Manual till formulär »

Knäosteotomiregistret

Manual till formulär »

Svenska knäprotesregistret | Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund, 221 85 Lund.
Telefon: 046 - 17 13 45, E-mail: knee@med.lu.se