Artiklar från SKAR citeras ofta

Artiklar från SKAR stod för 12% av de 50 mest citerade artiklarna i världen om halv-knän (UKA) och vid ACTA Orthopaedica's 90 års jubeleum var en artikel från SKAR bland de 10 mest citerade artiklarna i tidskriften

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7547448/

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17453674.2020.1763561

 

Svenska knäprotesregistret | Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund, 221 85 Lund.
Telefon: 046 - 17 13 45, E-mail: knee@med.lu.se