Knä- och höftprotesregistret förenas !

Under vecka 25 kommer Svenska Ledprotesregistrets hemsida att lanseras.

Den finns redan nu i skarpt läge på slr.registercentrum.se

Inloggningen via hemsidan öppnar den 16 augusti.

Svenska knäprotesregistret | Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund, 221 85 Lund.
Telefon: 046 - 17 13 45, E-mail: knee@med.lu.se