Ändrat startdatum för Svenska Ledprotesregistret

Start för inmatning i Svenska Ledprotesregistret är framflyttat till den 1 september 2021.

Både höftprotesregistret och knäprotesregistret är stängda för inmatning under augusti. Operationsformulär och PROM formulär ska sparas under denna tid för att matas in när registret öppnar.

Svenska knäprotesregistret | Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund, 221 85 Lund.
Telefon: 046 - 17 13 45, E-mail: knee@med.lu.se